Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halkla İlişkiler
Öneri/Şikayet Formu

BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE!
02.11.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile“Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması” tamamlanmış bulunmaktadır. İlimizde de Bakanlık Teşkilatı, sağlık hizmetleri, yetki ve sorumluluklar kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak üç kuruma ayrılmıştır.
Bu yapılanma doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili başvurularını (şikayet, öneri, talep, bilgi edinme, teşekkür vb.) ilgili sağlık kuruluşuna yapmaları gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın;
1. Kamu sağlık hizmetleri, özel sağlık hizmetleri, özürlülük raporlarına itiraz, 112 acil sağlık hizmetleri, eczacılık, tıbbi cihazlar vb. ile ilgili başvurularını Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne,
2. Aile hekimliği uygulaması, Bağışıklama (Aşılama) Hizmetleri, bebek-çocuk-gebe vb. takipler, bulaşıcı hastalıklar ile mücadele, çevre sağlığı hizmetleri, diğer koruyucu sağlık hizmetleri, (Kanser erken tanı-tedavi, halk eğitimleri, okul eğitimleri, okullardaki ağzı ve diş taramaları, obezite, kronik hastalıklar, ruh sağlığı vb.), tütün ile mücadele, sürücü davranışları eğitimleri, (SÜDGE), evde sağlık hizmetleri vb. ile ilgili tüm başvurularını Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğüne,
3. İlimizde hizmet veren tüm hastaneler ve Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ilgili başvurularını Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine,
müracaat etmeleri önemle duyurulur.
HALKLA İLİŞKİLER ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU
İhbar ve şikayetlerin kötü niyetli olması durumunda 5237 sayılı TCK Hükümlerine göre cezai işlem başlatılacaktır.
(*) doldurulması zorunlu alanlar
TC NO (*)  
Ad (*)  
Soyad (*)  
Doğum Yılı (örnek:1980)(*)